pre súkromné aj firemné účely

maléstrednéveľkéSUVdodávky

Prehľad podmienok nájomnej zmluvy

Implikácie: Podpisom nájomnej zmluvy Nájomca súhlasí s prenájmom vozidla od Autá Košice (AUTO DUKES, s.r.o.) a so zodpovednosťou za vozidlo a ostatné položky prenajaté podľa rovnakej zmluvy až do ich odovzdania zástupcovi Autá Košice (AUTO DUKES, s.r.o.) a prehliadnutia zo strany Autá Košice (AUTO DUKES, s.r.o.). Je na zodpovednosti Nájomcu vrátiť vozidlo v rovnakom stave, ako bolo poskytnuté.
 
Škoda: Nájomca je zodpovedný za škodu - na základe dokázanej technickej poruchy vozidla – na prenajatom vozidle, ktorá nebola poznačená na začiatku zmluvy. Nájomca bude niesť zodpovednosť za náklady na opravu tejto škody. Suma, za ktorú Nájomca bude niesť zodpovednosť, bude obmedzená na spoluúčasť dohodnutú v zmluve.
 
Vrátenie automobilu mimo otváracích hodín kancelárie: Ak sa Nájomca rohodne vrátiť vozidlo mimo otváracích hodín kancelárie, stále bude Nájomca zodpovedný za vozidlo až do jeho prehliadnutia zo strany požičovne. Odporúčame dôkladne prekontrolovať vozidlo a vyhotoviť fotografie. Nájomca by mal, ak to bude možné, zaparkovať vozidlo na bezpečnom mieste, kde je dovolené parkovať.
Odporúčame Nájomcovi, aby sa zakaždým presvedčil, že vozidlo bolo skontrolované zástupcom Autá Košice (AUTO DUKES, s.r.o.) a zaistili tak súhlas oboch strán so stavom vozidla.
 
Dopravné priestupky: Nájomca je zodpovedný za všetky dopravné priestupky vrátane priestupkov pri parkovaní a prekročení rýchlosti v čase, kedy je vozidlo v držbe Nájomcu. Okrem pokuty môže byť Nájomcovi účtovaný administratívny poplatok. Spôsob riešenia a účtovania dopravných priestupkov závisí od typu pokuty a krajiny, kde priestupok nastal. Rovnako je Nájomca zodpovedný aj za úhradu poplatkov za používanie spoplatnených úsekov ciest.
 
Možnosť paliva: Budú Nájomcovi poskytnuté viaceré možnosti v súvislosti s množstvom paliva, s ktorým bude Nájomca musieť vrátiť vozidlo. Tieto budú vysvetlené na začiatku prenájmu.
Vozidlo by Nájomca mal vrátiť s dohodnutým množstvom paliva a zaistiť, aby bol natankovaný správny typ paliva. Ak tak nespraví, budú Nájomcovi účtované ďalšie náklady.
 
Ďalší vodiči: Vozidlo môž šoférovať iba vodič(i) uvedený v nájomnej zmluve. Nájomca bude povinný zabezpečiť, aby žiadna iná osoba vozidlo nešoférovala.
 
Vrátenie: Pokiaľ požičovňa neodsúhlasí niečo iné, vozidlo Nájomca vráti v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. V prípade, že tak nespraví, budú Nájomcovi účtované dodatočné poplatky podľa vymedzenia v zmluvných podmienkach.
 
Nájomná zmluva: Nájomca sa má právo presvedčiť, že chápe zmluvné podmienky. Ak nie je jasný ktorýkoľvek aspekt nájomnej zmluvy, potom by mal požiadať požičovňu o objasnenie.
 
Európska spotrebiteľská príručka v oblasti prenájmu automobilov: Ďalšie informácie ohľadne celého procesu prenájmu sa dajú nájsť v Európskej spotrebiteľskej príručke v oblasti prenájmu automobilov.
 
Reklamácie: Ďalšie informácie ohľadne celého procesu prenájmu vrátane postupu podania reklamácie v prípade, že Nájomca nie je úplne spokojný, môžete nájsť v Európskej spotrebiteľskej príručke v oblasti prenájmu automobilov.